تبلیغات
نسیم وصل - یا حیدر...
 
نسیم وصل
چهارشنبه 10 آبان 1391

خواستم عشق را نظاره کنم

چشمها را پراز ستاره کنم

خواستم تا که از شب شعرم

قطعه ای نذر جشنواره کنم

عشق گفتا که نذر نام علی

صدوده بار استخاره کنم

گرکه شعری قشنگ میخواهم

به علی بیشتر اشاره کنم

میشود با حروف نام علی

وزن اشعار را اداره کنم

جای دارد به وصف این آقا 

هرچه میبینم استعاره کنم

گرچه ای